Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Skaraborg är en samverkansgrupp mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Kommunalförbundet Skaraborg.

Gruppens syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda vårdtagare och patienter skall uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Kontaktpersoner för grupperna i vårdsamverkan

uiqt|wB{%vmv4w%vm5ivlmz{{wvHtqlswxqvo5{muiqt|wBlqzs5%vtm}omt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%viv|m5tqn%vmzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqki5mvouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tmqn5otim{H%vozmoqwv5{mtmqn5otim{H%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m