Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Kommunalförbundet Skaraborg.
Gruppens syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda vårdtagare och patienter skall uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Organisationsskiss för Vårdsamverkan Skaraborg

Samverkan kommun och region - Vårdgivarwebben

På Vårdgivarwebben, under rubriken Samverkan kommun och region, finns aktuella projekt, avtal, överenskommelser, rutiner med mera som berör samverkan kring vård och omsorg mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Samverkan kommun och region

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Skaraborg

Kontaktpersoner för grupperna i vårdsamverkan

uiqt|wBsi|izqvi5tm%vmvj%yHprw5{muiqt|wB{%vmv4w%vm5ivlmz{{wvHtqlswxqvo5{muiqt|wBlqzs5%vtm}omt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%viv|m5tqn%vmzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqki5mvouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tmqn5otim{H%vozmoqwv5{mtmqn5otim{H%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m